Indicatiestelling en aanmelding

De indicatiestelling en plaatsing voor alle klinische zorg en voor beschermd wonen na klinisch verblijf, is in handen van de afdeling Indicatiestelling Forensische Zorg (IFZ). Deze afdeling is onderdeel van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

Plaatsingsbesluit

Zodra een cliënt bij De Woenselse Poort is aangemeld, onderzoeken onze professionals of het aanbod van De Woenselse Poort overeenkomt met de vraag. Dit onderzoek heeft betrekking op het zorgaanbod (de zorgpaden) en het gewenste beveiligingsniveau. Veiligheid staat in ons plaatsingsbeleid voorop. Dit komt tot uitdrukking in onze missie: behandelen in veiligheid.

Is het plaatsingsbesluit positief, dan ontvangt de cliënt hierover bericht van de verwijzende instantie.

Meer informatie

Heb je vragen over de aanmelding bij De Woenselse Poort? Neem dan contact op met onze intake-functionarissen:

  • T (040) 297 02 40

Voor vragen over aanmelding bij Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) en Longcare civielrechtelijk kijk op de website van ggze.nl.

Tevreden?

We vernemen graag of je tevreden bent als verwijzer.

Tevredenheidsonderzoek