Doelgroep

Onze cliënten zijn volwassenen met meervoudige, complexe en vaak chronische psychiatrische problemen die hebben geleid tot delictgedrag. Vaak is er ook sprake van verslavingsproblemen. Een groot aantal van onze cliënten is veroordeeld door de rechter. Omdat de rechter van oordeel is dat het delict samenhangt met psychiatrische problemen, heeft hij een behandeling opgelegd.

Doel

Het behandelen van de psychische aandoening is het belangrijkste doel van De Woenselse Poort. De behandeling is geen straf. Het is de erkenning van het probleem en de start voor het werken aan de oplossing ervan.

De Woenselse Poort is ervan overtuigd dat de medewerking van de cliënt doorslaggevend is om goede behandelresultaten te bereiken. Daarom stimuleren we de eigen inbreng.

Behandelaanbod

Ons behandelaanbod is divers en veelomvattend. In samenspraak met de cliënt en zijn of haar verwijzer bekijken we welk behandelaanbod het best aansluit bij de vraag van de cliënt:

Op basis van de problematiek en diagnose behandelen we een cliënt binnen één van de twee zorgpaden:

  • zorgpad A: persoonlijkheidsproblematiek
  • zorgpad B: psychose, verstandelijke beperking en autisme

Een zorgpad beschrijft welke fasen de cliënt doorloopt vanaf de start van de behandeling en welke activiteiten en interventies deel uitmaken van elke fase. Dit maakt onze behandelingen transparant, planmatig en efficiënt, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

Naast de behandeling van de psychische aandoening, staat veiligheid centraal: die van de samenleving, van onze medewerkers en van onze cliënten.

Onze uitgangspunten

Wie we zijn en waar we voor staan.

Lees meer

Informatiebijeenkomsten

Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van De Woenselse Poort? Kom een kijkje nemen in onze keuken.

Lees meer