Toeleiding naar zorg

In het traject van indicatie en toeleiding naar zorg werken de forensische afdelingen van De Woenselse Poort nauw samen met Reclassering Nederland, het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP) en de plaatsingscommissie TBS.

De afdelingen intensieve psychiatrie onderhouden contacten met overige GGZ-instellingen. Omdat deze instellingen optreden als verwijzer naar De Woenselse Poort, betrekken wij hen bij de behandeling. Door samen te werken, zorgen we ervoor dat de overgang van cliënten zo soepel mogelijk verloopt.

Brug naar reguliere zorg en maatschappij

Om de overgang van forensische naar reguliere geestelijke gezondheidszorg goed te laten verlopen, werken we samen met organisatieonderdelen van GGzE, met andere GGZ-instellingen en beschermde woonvormen. Zo realiseren we dat cliënten ook ná behandeling in De Woenselse Poort de zorg krijgen die nodig is.

De Woenselse Poort onderhoudt nauwe contacten met politie en justitie. Samen zetten we ons in voor het vergroten van de maatschappelijke veiligheid.

Ontwikkeling van kennis en kunde

De Woenselse Poort werkt voortdurend aan een kwalitatief hoogwaardig behandelaanbod. Om onze kennis en kunde blijvend te ontwikkelen en uit te wisselen, nemen we deel aan diverse platforms. Voorbeeld: het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken