Concernmeeting

Beleidsvorming binnen GGzE vindt plaats in goed overleg en in afstemming met de concernmeeting. De concernmeeting heeft een formele adviesbevoegdheid over het beleid en de strategie van de organisatie.

De concernmeeting bestaat uit de volgende leden:

 • Joris Hendrickx, geneesheer directeur/psychiater
 • Bas van Oosterhout, directeur behandeling divisie zorg
 • Mirjam van den Nieuwenhuijzen, algemeen directeur divisie zorg
 • Gertrude Graumans, algemeen directeur De Woenselse Poort
 • Jeroen Kampkes, directeur behandeling De Woenselse Poort
 • Willy van de Pol, directeur Financiën en Informatie
 • Tom Niesten, manager Servicecentrum
 • Derk te Velde, manager Groei en Strategie a.i.
 • Abigail Vermeulen, secretaris raad van bestuur en raad van toezicht

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad bestaat uit medewerkers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. De raad bestaat uit veertien leden en is onderverdeeld in onderdeelcommissies. Elke maand heeft de Ondernemingsraad overleg met de Raad van Bestuur.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ondernemingsraad via e-mail ondernemingsraad@ggze.nl of telefoonnummer (040) 297 05 65.

Centrale Cliënten Raad

De Centrale Cliënten Raad (CRR) is samengesteld uit cliënten en ex-cliënten van concern GGzE. De CCR telt negen raadleden. De Centrale Cliënten Raad en de onderliggende cliëntenraden hebben adviesrecht op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De CRR heeft maandelijks overleg met de Raad van Bestuur.

Lees meer over de cliëntenraden van De Woenselse Poort

Vakgroepen

Naast de medezeggenschap- en adviesorganen heeft concern GGzE drie vakgroepen die de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven:

 • de Verpleegkundige Advies Raad (var@ggze.nl)
 • de Psychologische Staf
 • de Medische Staf

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken