De behandelingen van De Woenselse Poort zijn afgestemd op actuele vraagstukken en ontwikkelingen in het werkveld. Samen met onze ketenpartners bevorderen we een gezonde en veilige samenleving. Met het Veiligheidshuis, justitie, politie en andere forensische instellingen bevorderen we dat maatschappelijke problemen tijdig worden onderkend en opgelost.

Investeren in kennis en ontwikkeling

Om blijvend kwalitatief goede behandelingen te kunnen bieden, investeert De Woenselse Poort in de ontwikkeling van medewerkers. Ook werken we mee aan wetenschappelijk onderzoek om onze kennis actueel te houden. Met onze ketenpartners werken we aan een gedifferentieerd aanbod dat aansluit bij de behandelbehoefte van cliënten en verwijzers.

Verantwoordelijkheid nemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook dat we verantwoordelijkheid nemen voor een doelmatige inzet van onze middelen. Over ons handelen leggen we verantwoording af aan onze financiers en aan de maatschappij. Meer weten? Lees het jaarverslag GGzE.

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken