Wij bieden cliënten (deeltijd) klinische behandeling in een veilig leef- en behandelklimaat. Ons doel is cliënten toe te leiden naar minder intensieve (reguliere) zorg, te laten terugkeren in de samenleving of in de eigen woonomgeving te houden. Dat doen we door de achterliggende oorzaken van het delictgedrag of de ontwrichting te verminderen of beheersbaar te maken.

HKZ-gecertificeerd

De Woenselse Poort maakt zich sterk voor hoogwaardige forensische zorg. Om deze ambitie waar te maken, stellen we hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van onze behandelingen. Sinds 2006 zijn we in het bezit van het HKZ-keurmerk, voluit: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg. Voor de cliënt betekent dit dat hij of zij kan vertrouwen op kwalitatief goede zorg.

Kwaliteitsnormen

Het HKZ-keurmerk verplicht De Woenselse Poort om te voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. Elk jaar toetsen we in hoeverre ons behandelaanbod voldoet aan vooraf gestelde normen. We maken de resultaten bekend zodat deze kunnen worden vergeleken met die van collega-instellingen.

 Ook meten we regelmatig de ervaringen van onze cliënten. De uitkomsten van deze onderzoeken stellen ons in staat ons behandelaanbod voortdurend te verbeteren.


Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken