Enkele feiten en cijfers

De Woenselse Poort is onderdeel van concern GGzE. We behandelen zo'n 250 cliënten klinisch en ongeveer 400 cliënten ambulant. Ruim 375 medewerkers ondersteunen hen vanuit diverse locaties op Landgoed De Grote Beek. De forensische afdelingen zijn gegroepeerd aan de noordkant van het terrein. De Kliniek Intensieve Behandeling bevindt zich op het middenterrein.

Behandelen in veiligheid

De Woenselse Poort behandelt cliënten in veiligheid. Naast de behandeling van de psychiatrische aandoening, staat veiligheid centraal: veiligheid van onze medewerkers en van onze cliënten. Door te investeren in een veilige behandelomgeving leveren we een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving.

In ons denken en doen laten we ons leiden door het gedachtegoed van Planetree: we bieden mensgerichte zorg aan onze cliënten en hebben oog en oor voor het welzijn van onze medewerkers.

Zelfregie

De Woenselse Poort biedt cliënten de ruimte te kiezen wat bij hen past.

Zo heeft iedere cliënt een belangrijke stem in de totstandkoming van het zorgplan. Samen met het behandelteam bepaalt hij of zij welke talenten en vaardigheden moeten worden ontwikkeld. Behandeling, trainingen, scholing en dagbesteding worden hierop afgestemd.

Door actief deel te nemen aan therapieën en andere activiteiten heeft de cliënt de voortgang voor een belangrijk deel in eigen hand.

Zorgpaden

De basis van onze klinische multidisciplinaire behandeling is sociotherapeutisch. Dat houdt in dat we onze cliënten een omgeving bieden waarin zij kunnen herstellen en leren omgaan met hun aandoening. Op basis van de problematiek en diagnose behandelen we een cliënt binnen één van de twee zorgpaden:

  • zorgpad A: Persoonlijkheidsproblematiek
  • zorgpad B: Psychose, Verstandelijke beperking en Autisme

Een zorgpad beschrijft welke fasen de cliënt doorloopt vanaf de start van de behandeling en welke activiteiten en interventies deel uitmaken van elke fase. Dit maakt onze behandelingen transparant, planmatig en efficiënt. De zorgpaden maken een snelle doorstroom naar lagere beveiligingsniveau’s mogelijk.

Brug naar reguliere geestelijke gezondheidszorg

Psychiatrische aandoeningen zien wij als chronische aandoeningen. Dit betekent dat de cliënt langdurig moet kunnen omgaan met de ziekte, ook nadat een eventuele strafrechtelijke maatregel afloopt. Om die reden functioneren we als brug tussen forensische psychiatrie en reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Ketenzorg is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Met ketenpartners zorgen we ervoor dat de geboden zorg zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt. De Woenselse Poort speelt een actieve rol in het vormgeven van de keten en neemt het initiatief om eventueel ontbrekende schakels in te vullen. Lees meer over onze
 samenwerkingspartners.