Planetree

Planetree is in 1978 in de Verenigde Staten opgericht door Angelica Thieriot. Haar droom was en is zorginstellingen om te vormen tot organisaties waarin het beste van ziekenhuis en thuis samenkomen. Als beeldmerk koos ze de planetree, ofwel de plataan. Onder deze boom gaf Hippocrates, de grondlegger van de moderne geneeskunst, vele eeuwen geleden les aan zijn studenten.

Drie pijlers

Planetree is gebaseerd op drie pijlers. Je ziet ze terug in het zorg- en behandelaanbod van De Woenselse Poort:

  • Betere zorg
    We bieden zorg die ertoe doet voor de cliënt en zijn omgeving, waarin de cliënt en de medewerker zich veilig en prettig voelen.
  • Helende omgeving
    De Woenselse Poort is gehuisvest in gebouwen waarin mensen zich op hun gemak voelen door de comfortabele inrichting en door het contact met de buitenwereld, zoals familie, naasten en vrijwilligers.
  • Gezonde organisatie
    De Woenselse Poort is een organisatie waar medewerkers en vrijwilligers professioneel en met plezier de beste zorg verlenen, gemakkelijk benaderbaar zijn en duidelijk zijn in wat ze wel en niet kunnen doen voor de cliënt.

Voortdurend werken aan verbetering

Ons meerjarenbeleid is erop gericht de uitgangspunten van Planetree steeds verder aan te scherpen en toe te passen. We leggen verbindingen tussen zieke en niet-zieke mensen, tussen onderwijs en zorg, tussen zorg en bedrijfsleven en tussen samenleving en psychiatrie.

In 2011 hebben we een manifest opgesteld waarin we onze ambities verwoorden. Voorbeelden zijn een zinvol dagprogramma voor alle cliënten, meer doen met verwanten en familie van cliënten, meer doen vóór, dóór en mét cliënten en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van cliënten en medewerkers voor de veiligheid op het terrein en in de gebouwen.

De Planetree Platformgroep verzamelt en initieert ideeën, projecten en initiatieven. Platformgroep en manifest geven richting aan de ambitie om de zorg en behandeling voortdurend te verbeteren binnen een inspirerende (werk)omgeving.

Planetree-label

Als eerste GGZ-instelling in Europa heeft concern GGzE, waar De Woenselse Poort onderdeel van is, het Planetree-label ontvangen. Dit internationale label is een erkenning voor het bieden van mensgerichte zorg; mensgerichte zorg voor de cliënt en zijn naasten maar óók voor de medewerkers en de samenleving. Cliënten, naasten, medewerkers en de omgeving worden actief betrokken bij de zorg en bij het verbeteren er van.

De eisen waar je aan moet voldoen om het label te behalen, zeggen meer over daadwerkelijke uitkomsten dan bij andere vormen van certificering. Je meet bij Planetree datgene wat de mensen écht waarnemen. Het afvinken van administratieve lijstjes en het afgevinkte niet waarmaken in het persoonlijk contact horen er bij Planetree dus niet bij. De cliënt krijgt hiermee écht een stem.

Links

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken