In ons denken en doen staat de mens centraal. Dat houdt in dat we oog en oor hebben voor de individuele wensen, behoeften en ambities van iedere cliënt. We focussen in onze behandelingen liever op mogelijkheden, kansen en talenten dan op problemen en tekortkomingen. Dit komt tot onder meer tot uitdrukking in de manier waarop we de zorgpaden hebben ingericht en in de ruimte die we bieden voor zelfregie.

Zelfregie

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen gelukkiger worden als zij worden aangesproken op hun eigen kracht en als zij zoveel mogelijk hun eigen pad kunnen volgen. Daarom geven we cliënten een actieve rol in hun behandeling. Professionals en vrijwilligers zetten zich ervoor in hen de zorg en ondersteuning te geven die zij nodig hebben. Het gedachtegoed van Planetree staat in ons werk centraal.

Community voor mentale kracht

De Woenselse Poort onderhoudt een nauwe relatie met GGzE. Samen werken we aan de totstandkoming van een Community voor mentale kracht: een omgeving waarin cliënten en medewerkers zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. We willen krachten, talenten en ontwikkelmogelijkheden optimaal benutten en mensen met elkaar verbinden op basis van gemeenschappelijke interesses en waarden.

De komende tijd zetten we ons ervoor in om onze organisatie te transformeren van een zorgomgeving naar een ontwikkelgomgeving en van organisatie-op-afstand naar een community die dichtbij is. Het werken aan een Community voor mentale kracht bevat uitdagingen voor medewerkers en cliënten. Op de website van GGzE lees je meer over het ontwikkelprogramma.

Planetree

Planetree is een manier van denken, kijken, luisteren en doen waarbij mensgerichte zorg voorop staat.

Lees meer