De Woenselse Poort is onderdeel van het landelijk Forensisch Netwerk. In dit netwerk wordt besproken hoe de forensische sector haar zorg het beste kan vormgegeven.

De forensische sector

In de forensische sector worden mensen behandeld die een ernstig delict hebben gepleegd. Het meest bekend is de tbs (terbeschikkingstelling) in goed beveiligde klinieken. Ieder tbs-gestelde volgt een traject bestaande uit zes stappen. Bekijk de factsheet.

Naast de tbs zijn er nog 20 justitiële titels voor andere forensische behandelvormen die de rechter kan opleggen. Die behandelingen worden meestal gegeven in open instellingen. Waar mogelijk gebeurt dit ambulant.

Toekomstvisie

Het Forensisch Netwerk heeft haar toekomstvisie beschreven in het document 'Betere zorg, veiligere samenleving'.

Kernpunten zijn:

  • het verkorten van de behandelduur
  • het verbeteren van de in-, door- en uitstroom
  • het intensiveren van de samenwerking met de reguliere GGZ en andere ketenpartners
  • het verbeteren van de efficiency

Meer informatie

Meer weten over (de toekomst van) de forensische sector?

Lees deze documenten:

Bekijk deze filmpjes:

Vergroot kortere TBS het risico op incidenten?

In het filmpje 'Vergroot kortere TBS het risico op incidenten?' komen de gevolgen van het verkorten van TBS aan de orde.

Lees meer

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken