Balans tussen veiligheid en beveiliging

De Woenselse Poort behandelt in veiligheid. We maken onderscheid tussen relationele veiligheid en technologische beveiliging.

Bij relationele veiligheid gaat het erom dat de professionele relatie tussen cliënt en medewerker zich zodanig is dat de cliënt vrijuit durft te spreken over gevoelens en drijfveren. Alleen dan kunnen medewerkers en behandelaren het gedrag bespreken en bijsturen.

Naast deze relationele veiligheid, is de technologische beveiliging van belang. We bieden de cliënten en de medewerkers een omgeving waarin zij fysiek veilig kunnen wonen, werken en verblijven. Om dat te realiseren, nemen we een aantal veiligheidsmaatregelen. Meer hierover vind je op de pagina bezoekregels.

Wil je meer weten over veiligheid en beveiliging, vraag het dan de afdelingsmedewerkers of de maatschappelijk werkenden.

Veiligheidsbeleid

De uitgangspunten van ons veiligheidsbeleid liggen vast in:

  • Het bedrijfsnoodplan
  • Diverse protocollen
  • De ARBO-beleidsverklaring

In deze documenten staat onder meer hoe we omgaan met bedrijfsongevallen, veiligheid en agressie, incidentmeldingen, bedrijfshulpverlening (BHV), risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), brand- en ontruimingsoefeningen en verzuimbegeleiding.

Daarnaast verplicht het ministerie van Justitie en Veiligheid De Woenselse Poort voor bepaalde onderdelen om een aantal extra regels, werkinstructies en protocollen na te leven op het gebied van veiligheid. 

Bezoekregels

Bij je bezoek aan een familielid, partner of bekende in De Woenselse Poort gelden enkele regels.

Lees meer

Betere zorg, veiligere samenleving

Waar staat de forensische sector voor? Dat staat onder andere omschreven in het visiedocument 'betere zorg, veiligere samenleving'.

Lees meer