Cliënten met forensische titel

Cliënten van De Woenselse Poort kampen met een psychiatrische aandoening en zijn met politie en justitie in aanraking gekomen. Zij hebben een strafbaar feit gepleegd waarvoor de rechtbank hen een forensische titel heeft opgelegd. Bijvoorbeeld TBS, de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders of een strafrechtelijke machtiging.

Onze zorg en behandeling hebben als doel mensen te laten groeien. Alle activiteiten zijn gericht op het stimuleren van eigen kracht, het ontwikkelen van talenten en persoonlijke groei. Zo werken we er samen met cliënten aan om de kans op herhaling te verminderen.

Psychiatrische aandoeningen

Wie bij De Woenselse Poort wordt behandeld, heeft te maken met een of meerdere psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden zijn:

  • langdurende en chronische psychose, zoals schizofrenie
  • een vorm van autisme
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • verstandelijke beperking
  • psychiatrische problemen gecombineerd met een verslaving

Zorgpaden

Op basis van de problematiek en diagnose behandelen we een cliënt binnen één van de twee zorgpaden:

  • zorgpad A: Persoonlijkheidsproblematiek
  • zorgpad B: Psychose, Verstandelijke beperking en Autisme

Een zorgpad beschrijft welke fasen de cliënt doorloopt vanaf de start van de behandeling en welke activiteiten en interventies deel uitmaken van elke fase. Dit maakt onze behandelingen transparant, planmatig en efficiënt. De zorgpaden maken een snelle doorstroom naar lagere beveiligingsniveau's mogelijk.

Aanmelden bij De Woenselse Poort

Alleen officiële instanties kunnen cliënten aanmelden bij De Woenselse Poort.

Lees meer

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken