Rechten en plichten

Als cliënt van De Woenselse Poort heb je soms vragen over je rechten en plichten. Bijvoorbeeld:

  • Hoe vaak mag ik bezoek krijgen?
  • Ben ik verplicht om de medicijnen die ik krijg in te nemen?
  • Mag ik van mijn kamer of afdeling af als ik opgenomen word?
  • Hoe kan ik een klacht indienen?
  • Mag ik mijn (digitale) dossier zien?
  • Kan de behandeling (tegen mijn zin) beëindigd worden?


De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) luistert naar je vragen. Soms krijg je meteen antwoord. Lukt dat niet, dan spreek je samen af wat jij en de PVP gaan doen.

Klachten

De PVP kan je helpen bij klachten. Vaak helpt het om een klacht te bespreken met je begeleider of behandelaar. Dat kun je samen met de PVP doen, maar je kunt ook tips vragen hoe je dat zelf kunt aanpakken. Lost een gesprek je klacht niet op, dan kan de PVP je helpen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.

Onafhankelijk advies

De PVP is niet in dienst van De Woenselse Poort maar bij de landelijke Stichting PVP. Daardoor is de PVP onafhankelijk.

Vertrouwelijk

Alles wat je met de PVP bespreekt blijft vertrouwelijk. De PVP heeft namelijk geheimhoudingsplicht, zonder jouw toestemming praat de PVP niet met anderen over jou of over jouw klacht.

Afspraak maken

Wil je een gesprek met een PVP, bel of mail dan om een afspraak te maken. Je kunt de PVP bij De Woenselse Poort als volgt bereiken:

Rieke Dirks
Werkzaam op Volte
T: 06-55 91 23 62
E: r.dirks@pvp.nl

Gerard Wiersema
Werkzaam op Poort
T: 06-27 54 17 24
E: g.wiersema@pvp.nl

Je mag altijd contact opnemen met de PVP, ook onder therapietijd of als je gesepareerd bent. Als je het niet zelf kunt regelen, vraag dan een begeleider om het voor je te doen. Je begeleiders weten dat je altijd een beroep mag doen op de PVP.

De PVP zal je in de meeste gevallen op de afdeling bezoeken.

Landelijke helpdesk PVP

Kijk voor algemene informatie op de website van de landelijke helpdesk PVP.

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken