Wat doen de cliëntenraden?

De Woenselse Poort heeft twee cliëntenraden:

Cliëntenraad Woensel

Deze raad vertegenwoordigt de belangen van cliënten van de afdelingen Opname en Volte.

Cliëntenraad Poort

De cliëntenraad Poort is verbonden aan de afdelingen Balans, Long-Care, De omslag, De ponder en de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB).

De medezeggenschap van cliënten van de afdeling De verbinding is in handen van de cliëntenraad van Amarant. De verbinding is namelijk een samenwerkingsverband  van De Woenselse Poort en Amarant.

Elke cliëntenraad heeft het wettelijke recht om het management van het centrum te adviseren over zaken die voor cliënten belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als voeding, huisvesting en zorgaanbod. Ook denkt en praat de raad mee over ontwikkelingen en plannen van het centrum en behartigt ze de algemene belangen van cliënten.

Elke raad komt één keer per maand bij elkaar.

Centrale Cliënten Raad

De Centrale Cliënten Raad (CCR) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle GGzE-cliënten. De Raad van Bestuur en divisies leggen hun adviesaanvragen bij de Centrale Cliënten Raad, die er vervolgens over adviseert. Adviesaanvragen van de afdelingen gaan naar de betreffende cliëntenraad.

Wie zitten in de cliëntenraad?

De cliëntenraden van De Woenselse Poort bestaan uit (ex-)cliënten en worden begeleid door een ondersteuner. Enkele leden nemen deel aan de Centrale Cliënten Raad. De Centrale Cliënten Raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle cliëntenraden van GGzE en De Woenselse Poort. Op die manier kan deze raad de cliëntenbelangen van de hele organisatie vertegenwoordigen. 

Waarom is de cliëntenraad belangrijk?

Als cliënt zie je soms heel scherp hoe zaken anders of beter kunnen. Je kunt vanuit je eigen ervaring reageren op plannen en verbetervoorstellen doen voor onderwerpen die voor jou en je mede-cliënten belangrijk zijn. Zo komen zaken naar voren die anders misschien over het hoofd waren gezien.

Een raad kan ook nut hebben voor jou persoonlijk. Bijvoorbeeld om vaardigheden te ontwikkelen zoals discussiëren, een mening vormen, voorzitten of notuleren.

Meer weten?

Wil je meer weten? Bekijk de website van de cliëntenraden van GGzE.

Heb je een vraag, wil je meedoen of heb je een onderwerp dat je onder onze aandacht wilt brengen? Bel of mail ons dan. We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur. Je kunt ook een boodschap inspreken.

  • Centrale Cliënten Raad (CRR)
    T: (040) 261 36 26
    E: centraleclientenraad@ggze.nl
  • Secretariaat en ondersteuners van de cliëntenraden
    T: (040) 261 36 21


Kom gerust een keer kijken bij de cliëntenorganisatie op Landgoed De Grote Beek. Je bent van harte welkom. 

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken