Als je weet hoe jij in elkaar zit en wat jouw valkuilen zijn, kun je je gedrag beter sturen. Daardoor verlopen de contacten met anderen soepeler en voorkom je dat je terugvalt in ‘oud’ gedrag of opnieuw in de problemen komt. Deze therapieën, trainingen en behandelingen kunnen je daar onder meer bij helpen.

Psycho-educatie

Psycho-educatie geeft je informatie over je aandoening, de gevolgen ervan en mogelijke behandelingen. De gesprekken vinden plaats in groepsverband of individueel. Ze geven je inzicht in wat er met je aan de hand is, je krijgt handvatten om beter met je problemen om te gaan en de negatieve gevolgen te beperken. Daarnaast komen thema’s als agressie, intimiteit of seksualiteit aan de orde en kun je zelf onderwerpen inbrengen die jou bezighouden.

Trainingen sociale vaardigheden 

De trainingen van De Woenselse Poort zijn gericht zijn op het aanscherpen van sociale vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan 'omgaan met anderen', 'omgaan met boosheid' en 'nee zeggen tegen drugs', de zogenoemde Liberman-trainingen. Door veel te oefenen en te herhalen leer je tijdens deze trainingen om jezelf beter staande te houden in contacten binnen en buiten De Woenselse Poort.

Een gewaardeerde training is de assertiviteitstraining. Deze training leert je grenzen te stellen aan je eigen gedrag en aan het gedrag van anderen. Je leert bijvoorbeeld hoe je op een goede manier een vraag stelt of hoe je waardering of kritiek kunt geven of ontvangen.Als je assertief bent, ben je in staat om op een rustige en zelfverzekerde manier voor jezelf op te komen. Je laat anderen in hun waarde en voorkomt dat je hen onnodig kwetst. Het is een hele kunst om dat voor elkaar te krijgen. Maar als je het eenmaal in de vingers hebt, gaat er een wereld voor je open.

Vaktherapie

Bij vaktherapie ga je op een creatieve manier aan de slag met je persoonlijke ervaringen. Met behulp van muziek, drama, beeldende - of psychomotore therapie leer je gedachten, gevoel en gedrag met elkaar te verbinden. Als je de waarschuwingssignalen van je lichaam leert herkennen en begrijpen, kun je je gedrag er tijdig op aanpassen. Zo houd je controle op wat je doet.  Dat levert ervaringen op die je kunnen helpen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met boosheid of het aangeven van je eigen grenzen.

Trainingen van ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen van De Woenselse Poort bieden diverse trainingen die jou kunnen helpen om je toekomstperspectief te ontwikkelen en de regie te nemen over je herstel. Een voorbeeld is de training ‘Herstel begint van binnen naar buiten’ waar je met mede-cliënten in gesprek gaat over wat je nodig hebt om te werken aan je herstel. De training ‘Ik heb nog wat te willen’ is gericht op je toekomst buiten De Woenselse Poort. Hier praat je met anderen over wat je nodig hebt om straks sterk in je schoenen te kunnen staan. Wie zelf als ervaringsdeskundige aan de slag wil, kan starten met de basistraining voorlichting. Je leert er om je eigen verhaal te presenteren tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen.

Bekijk ook de mogelijkheden voor scholing, werk, sport en dagbesteding

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken