De algemene leveringsvoorwaarden GGZ gelden bij (ambulante) behandeling of begeleiding én bij verblijf bij GGzE. Ook als je met een forensische titel óf gedwongen opgenomen bent, zijn deze voorwaarden van toepassing. De voorwaarden gelden dan altijd voor zover dat dat mogelijk is.

Hieronder leggen we je in het kort uit wat de voorwaarden inhouden. De volledige voorwaarden kun je vinden op de site van GGZ Nederland. Je kunt ook je behandelaar vragen om een uitgeprinte versie.

Download hier de algemene leveringsvoorwaarden ggz van de site van GGZ Nederland

Recht op informatie

Het is voor jou belangrijk dat je alle informatie krijgt die nodig hebt om te beslissen wat voor een zorg je wilt hebben.

Bekijk op welke informatie je recht hebt

Toestemming geven voor zorg

Je begeleiding of verblijf is bij De Woenselse Poort in de meeste gevallen niet vrijwillig. Om goede ondersteuning te bieden is het wel belangrijk dat we overeenstemming hebben over je zorgplan. Daarom willen we graag schriftelijke of mondelinge overkomst met je aangaan.

De behandelaar bespreekt met je welke ondersteuning we willen bieden en jij kunt aangeven of je het daar wel of niet mee eens bent. Als je twijfelt over je diagnose of je behandeling kunnen we je helpen met een second opinion.

Vastleggen in zorgdossier

De behandelaar legt alles wat voor jou belangrijk is voor de ondersteuning die wij bieden vast in het zorgdossier.

Goede kwaliteit van zorg

Wij moeten een goede kwaliteit van zorg leveren. We moeten bijvoorbeeld zorgen veiligheid en goede hygiene. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat omschreven wat hier allemaal precies mee wordt bedoeld. Ook staat er in omschreven wat er moet gebeuren in noodsituaties.

Zorg op afspraak

Goede informatie over een afspraak is belangrijk voor je. We houden daarom bij het maken van de afspraken zoveel mogelijk rekening met jouw wensen. Als je niet kunt komen moet je dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven aan je behandelaar.

Het kan zijn dat je ondersteuning krijgt van meerdere zorgverleners. Als dat zo is bespreekt je behandelaar dat met je.

Verplichting van de cliënt

Als we een overeenkomst aangaan moeten wij ons aan bepaalden voorwaarden houden, maar dat geldt ook voor jou.
 
Je moet je altijd kunnen legitimeren en je moet bij de start van de ondersteuning aangeven bij welke zorgverzekering je bent verzekerd. Als onze ondersteuning niet valt binnen je verzekeringspakket krijg je daarvoor een rekening. Daarnaast moet je aangeven welke naaste wij moeten benaderen in geval van nood. En ben je verplicht om alle noodzakelijke informatie te geven die voor onze ondersteuning van belang is.

Het is mogelijk dat je op een wachtlijst komt. Als je je in de tijd door een andere zorginstelling laat helpen moet je dat doorgeven. En ook als je een voorkeur hebt voor een bepaalde behandelaar of begeleider moet je dat tijdig aangeven. En je moet je altijd aan de veiligheidsvoorschriften en huisregels houden.

Verblijf bij De Woenselse Poort

Wij hebben regels voor het veilig bewaren van jouw waardevolle spullen. Maar, je moet er zelf natuurlijk ook zorgvuldig mee omgaan. Meestal heb je een eigen kast. Wij mogen alleen in jouw kast kijken onder bijzondere omstandigheden. Welke omstandigheden dit zijn staat omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.

Tijdens jouw verblijf zorgen we voor de meest geschikte ruimte voor je. Als het mogelijk is kun je zelf kiezen. Soms is het nodig dat je naar een andere kamer verhuist. Je moet hier dan aan meewerken.

Als de behandeling is afgelopen, of als de behandeling wordt overgenomen door een andere instelling, heb je geen recht meer op verblijf. Het kan zijn dat je tijdelijk niet verblijft op de afdeling door een ziekenhuisopname of een weekendverlof. Je behoudt dan je kamer. Indien je afwezigheid langere tijd duurt kan het zijn dat je een andere kamer krijgt toegewezen.

Op jouw verzoek houden we bij de maaltijden rekening met jouw (geloofs)overtuiging.

Klachten

Wij hebben een klachtenregeling waar je gebruik van kunt maken als je een klacht hebt over onze ondersteuning. Ook is het mogelijk om naar de Geschillencommissie Zorginstellingen in Den Haag te gaan. Kijk voor meer informatie op de website van De instantie voor consumenten- en Zakelijke geschillen.

Einde van de overeenkomst

Onze overeenkomst over onze ondersteuning eindigt als je naar een andere instelling wordt overgeplaatst, als je overlijdt, als jij de overeenkomst opzegt in geval van een vrijwillige opname of als wij dat doen. Wij mogen de overeenkomst alleen opzeggen als onze ondersteuning niet meer wordt betaald, of als jij je niet aan de afspraken houdt terwijl wij je daar al vaker op hebben aangesproken.

Binnen onze mogelijkheden helpen wij je altijd bij het zoeken naar bijvoorbeeld andere zorg, huisvesting en het aanvragen van een uitkering.

Naasten hebben recht op overleg

Familie en naasten hebben recht op overleg met ons en zij kunnen een belangrijke rol spelen in een succesvolle behandeling. Het kan zijn dat je er bezwaar tegen hebt dat jouw behandelaar met je naasten overlegt. We spreken dan vooraf met je af hoe het contact met je naasten verloopt.

Wat zoek je?

Vind in een paar stappen de juiste informatie.

Help mij zoeken